Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Σε ιδιώτες (ΚΤΕΛ) εκχωρούνται γραμμές του ΟΑΣΑ – Πρόστιμο 2.000 ευρώ για τα δρομολόγια που ακυρώνονται!Της Μαρίας Μόσχου

Τροπολογία φέρνει τα … «πάνω κάτω» στις αστικές συγκοινωνίες. Τα ΚΤΕΛ θα εκτελούν γραμμές του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ. Θεσπίζονται βαριά πρόστιμα για τα δρομολόγια που ακυρώνονται με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος στον ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του να αναλαμβάνουν την εκτέλεση οδικών και σταθερών συγκοινωνιών και σε όμορες με την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρειες ή στο εξωτερικό.

Αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Μεταφορών – Υποδομών Χ. Σπίρτζης κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια που συζητείται στη Βουλή με την οποία τα ΚΤΕΛ θα «ενοποιηθούν» με ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ. Μάλιστα υποχρεούνται να προχωρήσουν στην εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής αλλά και ηλεκτρονικού εισιτηρίου συμβατά με τα αντίστοιχα του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του νόμου για τα υδατοδρόμια.

Ειδικότερα σύμφωνα με την τροπολογία:
Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ μπορούν να αναλαμβάνουν αυτοτελώς ή συμμετέχουσες σε κοινοπρακτικά σχήματα την επίβλεψη, τη σύνταξη, ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρειες ή στο εξωτερικό.
ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΚΤΕΛ θα πρέπει να εκτελούν τα καθημερινά τους δρομολόγια χωρίς ακυρώσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός δρομολογίου δίνεται η δυνατότητα με υπουργική απόφαση υποβολής προστίμου 2.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα φτάνει τα 4.000 ευρώ. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται μετά από ακρόαση των εταιρειών.
ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ θα επιλέγουν αστικά ή υπεραστικά δρομολόγια τα οποία θα εκτελούν τα ΚΤΕΛ ενώ απαιτείται και έγκριση του υπουργού Υποδομών, Για τα δρομολόγια αυτά θα υπογράφεται σύμβαση και σε περίπτωση άρνησης των ΚΤΕΛ να τα εκτελέσουν οι ΟΤΑ ή άλλος οδικός μεταφορέας.
Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης με υπουργική απόφαση, στην εταιρεία Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένων τμημάτων του συγκοινωνιακού έργου καθώς και η μεταβίβαση των αναγκαίων μέσων για την εκτέλεσή του, πριν την έκδοση των αποφάσεων για την πλήρη ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου σε αυτήν.
Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή των μετόχων των ΚΤΕΛ δια πληρεξουσίου ή δια αντιπροσώπου, στα συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων με θέματα την εκλογή οργάνων διοίκησης, τη διενέργεια οικονομικού ή άλλου ελέγχου και την εκλογή ελεγκτικών οργάνων ‘η την έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού ή απολογισμού.

Στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την είσπραξη τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΚΤΕΛ στην περίπτωση μη εκτέλεσης καθορισμένων δρομολογίων.